Friday, 19 April, 2024

આપને તારા અંતરનો એક તાર

153 Views
Share :
આપને તારા અંતરનો એક તાર

આપને તારા અંતરનો એક તાર

153 Views

આપને તારા અંતરનો એક તાર,
બીજું હું કાંઇ ન માંગું,
સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર,
બીજું હું કાંઇ ન માંગું. … આપને

તુંબડું મારું પડ્યું નકામું,
કોઇ જુએ નહીં એના સામું,
બાંધીશ મારા અંતરનો ત્યાં તાર,
પછી મારી ધૂન જગાવું,
સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર,
બીજું હું કાંઇ ન માંગું …. આપને

એકતારો મારો ગૂંજશે મીઠું,
દેખશે વિશ્વ રહ્યું જે અદીઠું,
ગીતની રેલાશે એક અખંડિત ધાર,
તેમાં થઇ મસ્ત હું રાચું,
સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર,
બીજું હું કાંઇ ન માંગું  … આપને

– રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. શ્રી ભાનુશંકર વ્યાસ)

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *