Tuesday, 5 March, 2024
Name Meaning Gender
અડેલા ખાનદાની, ઉમદા પ્રકારની, નરમ ગર્લ
અકીરા જેન્ટલ ફ્લાવર, એ નેચરલ ગર્લ
અલ્ડ્રેડા એલ્ડ્રેડનું સ્ત્રીની સ્વરૂપ: ઓલ્ડ ઇંગ્લિશ એલ્ડ્રેડમાંથી, જેનો અર્થ થાય છે જૂની સલાહ. નોર્મન વિજય પહેલા એલ્ડ્રેડ સામાન્ય હતા અને 19મી સદીમાં પુનઃજીવિત થયા. શાણો અથવા લાલ વાળવાળો માણસ. ગર્લ
અલ્ફ્રુન અલરુનનું ફોર્મનું નામ ગર્લ
અલ્યા ચડવું ગર્લ
અલ્વિના ઉમદા મિત્ર ગર્લ
અંબર રત્ન, આકાશ, પથ્થરમાંથી ગર્લ
અનાબિયા સ્વર્ગનો દરવાજો, ભગવાન તરફ પાછા ફરવું ગર્લ
અનેત્રા ભગવાને બતાવ્યું છે, ભગવાન દયાળુ હતા ગર્લ
અંજલીન ભગવાનના મેસેન્જર ગર્લ
અન્નાલિન સુંદર દીકરી ગર્લ
અનુષ્કા એનનું વેરિઅન્ટ: 13મી સદીમાં બ્રિટનમાં હેન્નાનો એક પ્રકાર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે 14મી સદીમાં સેન્ટ એનીના સંપ્રદાય દ્વારા લોકપ્રિય બન્યો હતો. નામનું સ્વરૂપ ફેશન સાથે બદલાય છે:. ગર્લ
અરીતા માણસ; પ્રતિજ્ઞા; શપથ ગર્લ
અશ્લાન એશ-ટ્રી મેડોવ ગર્લ
Aarya; Arya Goddess Parvati; Goddess Durga ગર્લ
Amolika Priceless ગર્લ
Archi Ray of light ગર્લ
Aria A piece of music sung in an opera ગર્લ
Aamaya Nature God ગર્લ
Angarika A flower which has a flame-like hue ગર્લ
Aadarsha One who is ideal; Optimal; Perfect ગર્લ
Aagraha to request or please with respect ગર્લ
Aalta The Lac dye; The one very colorful or joyous ગર્લ
Aanvi Graceful, kind, divine ગર્લ
Aarchi Rays of light ગર્લ
Aaruni To begin or develop anything and grow light in the morning; Dawn ગર્લ
Aashi Smile; Laughter; Cheerful; Delighted; Happy ગર્લ
Aatmaja A daughter of the soul; Daughter ગર્લ
Abhayankari One who is bold and brave ગર્લ
Abhilasa Desire; Wish ગર્લ
Abhiruchi One who have or keep desires ગર્લ
Abishta Lady of the house ગર્લ
Adiana Noble; Delicate ગર્લ
Ahona Dawn or morning ગર્લ
અફટન સ્થળનું નામ; નદીનું નામ ગર્લ
અકિયા પ્રથમ જન્મેલા ગર્લ
અલ્ડ્રેડા એલ્ડ્રેડનું સ્ત્રી સંસ્કરણ ગર્લ
અલ્હરેડ દૈવી સલાહકાર. ગર્લ
અલીરા દીકરી ગર્લ
અમાબિલિયા પ્રેમાળ; સૌહાર્દપૂર્ણ ગર્લ
અંબરજીલ અંબર ગર્લ
અનાઇસ ગ્રેસ; તરફેણ; શુદ્ધ ગર્લ
અંગલા સુંદર દેવી ગર્લ
અંજલિના એન્જલ ગર્લ
અન્નામેરી અન્ના અને મેરીનું સંયોજન ગર્લ
અન્સા સૌંદર્ય રાણી, સપનાની દેવી ગર્લ
અરીકા પાણી લિલી; સુંદરતાના ભગવાન ગર્લ
અસલીન સુંદર; ભગવાનની પુત્રી ગર્લ
Aarzoo Wish ગર્લ
Amruta State of deathlessness, Immortality, Divine nectar of the God ગર્લ
Asawaree Raga in hindustani classical music ગર્લ
Amaya Immeasurable ગર્લ
Arunima Sunlight of early morning ગર્લ
Aparajita A flower’s name; undefeated ગર્લ
Aadarshini One who adheres to idealism; Idealistic ગર્લ
Aagya consent or formal permission to do a job ગર્લ
Aamaal The belief; Expectation; Aspiration ગર્લ
Aanya The one who is kind and warmly courteous ગર્લ
Aariah Lion of God ગર્લ
Aarusha First rays of the morning sun which are life-giving ગર્લ
Aashika Desire or love; cherished or esteemed ગર્લ
Aatrayi A River ગર્લ
Abheera A hired hand who tends cattle ગર્લ
Abhilasha Ambition; Desire ગર્લ
Abhirupa A beautiful and charming girl ગર્લ
Abitha Gift from God ગર્લ
Adiputeri First daughter or princess ગર્લ
Ahtziri Queen of the sea; Goddess of the sea ગર્લ
અફના સ્વર્ગની ઝાડની શાખાઓ ગર્લ
અક્મા ધરતીનું ગર્લ
અલેડા જૂનું; સમૃદ્ધ; નાના પાંખવાળા એક ગર્લ
અલ્હરેડ દૈવી સલાહકાર ગર્લ
અલુરા દૈવી સલાહકાર. ગર્લ
અમાબિલિસ સુંદર; પ્રેમાળ ગર્લ
અમેરા શાસક; કમાન્ડર; અમીર; રાજકુમાર ગર્લ
અનાઇઝા આદરણીય; દયા; સુંદરતા ગર્લ
અંગિલા ભગવાનનો મેસેન્જર; એન્જલ ગર્લ
અંજને ભ્રમ ગર્લ
અન્નામેરી એની વેરિઅન્ટ, જેનો અર્થ થાય છે તરફેણ; ગ્રેસ ગર્લ
અન્વિતા કનેક્ટેડ, અનુસરી રહ્યાં છે ગર્લ
અરિનાહ કિંમતી; વિજેતા; સુંદર ગર્લ
અસ્મા આકાશ, ઉત્તમ, કિંમતી, ઉચ્ચ ગર્લ
Aasrita Somebody who gives shelter, Goddess Lakshmi ગર્લ
Anaika Powerful and complete ગર્લ
Asha; Aasa; Aasha Hope; Aspiration ગર્લ
Ahana Immortal, inner light ગર્લ
Aanupa Lake ગર્લ
Aadarshini Idealistic ગર્લ
Aadhila Honesty; The one who is Scrupulous with regard to telling the truth ગર્લ
Aahana Inner light; Immortal; First rays of the sun ગર્લ
Aamani Spring season; Vasanth Ritu; Season of Flowers; Pleasant Early morning surroundings ગર્લ
Aaoka the one shining brightly and having a great lustre ગર્લ
Aariana Noble; Celestial; Graceful ગર્લ
Aarushi First rays of the sun; Bright, brilliant, and radiant rays of the Sun; Early morning sunshine ગર્લ
Aashirya Creative and strong personality from the land of God ગર્લ
Aavani The first month of the Tamil calendar ગર્લ
Abheesha Goddess of ambitions or goals ગર્લ
Abhilashita Wanted or longed ગર્લ
Abhirut The delightful weather or season ગર્લ
Abja One who is born out of water ગર્લ