Thursday, 30 May, 2024

અખંડ વરને વરી

172 Views
Share :
અખંડ વરને વરી

અખંડ વરને વરી

172 Views

અખંડ વરને વરી સાહેલી, હું તો અખંડ વરને વરી.
ભવસાગરમાં મહાદુઃખ પામી, લખ ચોરાસી ફરી … સાહેલી હું.

સંસાર સર્વે ભયંકર કાળો, તે દેખી થરથરી.
કુટુંબ સહોદર સ્વાર્થી સર્વે, પ્રપંચને પરહરી … સાહેલી હું.

જનમ ધરીને સંતાપ વેઠ્યા, ઘરનો તે ધંધો કરી,
સંતજગતમાં મહાસુખ પામી, બેઠી ઠેકાણે ઠરી … સાહેલી હું.

સદ્દગુરુની પૂરણ કૃપાથી, ભવસાગર હું તરી,
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, સંતોના ચરણે પડી … સાહેલી હું

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *