Thursday, 30 May, 2024

Bam Bam Laheri Om Shiv Laheri Lyrics | Master Rana | Aavo Mara Ram

85 Views
Share :
Bam Bam Laheri Om Shiv Laheri Lyrics | Master Rana | Aavo Mara Ram

Bam Bam Laheri Om Shiv Laheri Lyrics | Master Rana | Aavo Mara Ram

85 Views

બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

ગંગાજીની ધારા બોલે, ઘટોઘટ પાણી બોલે
ગંગાજીની ધારા બોલે, ઘટોઘટ પાણી બોલે
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

નારદજીની વીણા બોલે, ડમડમ ડમરુ બોલે
નારદજીની વીણા બોલે, ડમડમ ડમરુ બોલે
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

શ્યામ કેરી બંસી બોલે, મીરાનો એકતારો બોલે
શ્યામ કેરી બંસી બોલે, મીરાનો એકતારો બોલે
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

બ્રહ્માજીના વેદ બોલે, અંતરના ભેદ ખોલે
બ્રહ્માજીના વેદ બોલે, અંતરના ભેદ ખોલે
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

નરસિંહનો કેદારો બોલે, સંગ એકતારો બોલે
નરસિંહનો કેદારો બોલે, સંગ એકતારો બોલે
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
શિવ લહેરી રે ૐ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી
બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી

બમ બમ લહેરી ૐ શિવ લહેરી સબ ગાવે
અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી.

English version

Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri

Ganga ji ni dhara bole ghatoghat pani bole
Ganga ji ni dhara bole ghatoghat pani bole
Shiv laheri re om shiv laheri
Shiv laheri re om shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri

Naradjini vina bole dam dam damaru bole
Naradjini vina bole dam dam damaru bole
Shiv laheri re om shiv laheri
Shiv laheri re om shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri

Shyam teri bansi bole meerano aek taro bole
Shyam teri bansi bole meerano aek taro bole
Shiv laheri re om shiv laheri
Shiv laheri re om shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri

Bhramajina ved bole antarna bhed khole
Bhramajina ved bole antarna bhed khole
Shiv laheri re om shiv laheri
Shiv laheri re om shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri

Narsinhno kedaro bole, sang aektaro bole
Narsinhno kedaro bole, sang aektaro bole
Shiv laheri re om shiv laheri
Shiv laheri re om shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri
Bam bam laheri om shiv laheri sab gave
Agad bam shiv laheri, agad bam shiv laheri.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *