Thursday, 30 May, 2024

બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ

156 Views
Share :
બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ

બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ

156 Views

બસો મોરે નૈનનમેં નંદલાલ.

મોહની મૂરત સાંવરી સૂરત
નૈણા બને બિસાલ,

અધર સુધારસ મુરલી રાજત
ઉર વૈજંતી-માલ … બસો મોરે.

છુદ્ર ઘંટિકા કટિ તટ શોભિત
નૂપુર સબદ રસાલ,

મીરાં પ્રભુ સંતન સુખદાયી
ભક્તવત્સલ ગોપાલ … બસો મોરે.

– મીરાંબાઈ

——

बसो मोरे नैनन में नंदलाल ।

मोहनी मूरति सांवरि सूरति, नैणा बने बिसाल ।
अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती-माल ॥

छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल ।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *