Thursday, 20 June, 2024

અનુસૂચિત જાતિઓ માટે ક્રેડિટ એન્હાન્સમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ

57 Views
Share :
અનુસૂચિત જાતિઓ માટે ક્રેડિટ એન્હાન્સમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ

અનુસૂચિત જાતિઓ માટે ક્રેડિટ એન્હાન્સમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ

57 Views

ક્રેડિટ એન્હાન્સમેન્ટ ગેરંટી (ન્યૂનતમ રૂ. કરોડ અને મહત્તમ રૂ. 5.00 કરોડ) વર્કિંગ કેપિટલ લોન, ટર્મ લોન અથવા (મની લેન્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ) એમએલઆઇ દ્વારા એસસી ઉદ્યોગસાહસિકોને આપવામાં આવતી સંયુક્ત શરતોની લોન સામે.

યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય

  • આ યોજના એક પહેલ છે જે સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવે છે જેથી અનુસૂચિત જાતિના લોકોમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા વધારવા માટે જેઓ નવીનતા અને ટેકનોલોજીના વિકાસ માટે પ્રેરિત હોય.
  • SC ઉદ્યોગસાહસિકોના નાણાકીય સમાવેશને પ્રોત્સાહન આપવા અને SC સમુદાયોના વધુ વિકાસ તરફ તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા.
  • SC ઉદ્યોગસાહસિકોના આર્થિક વિકાસને સરળ બનાવવા માટે.
  • ભારતમાં અનુ.જાતિની વસ્તી માટે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગાર સર્જન વિકસાવવા.

યોજના હેઠળ આવરી લેવાયેલ ક્ષેત્ર

પ્રાથમિક/સેવા/ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રોકાયેલા ઉધાર લેનારને MLIs દ્વારા નાણાકીય સહાય માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

લેનારાનો પ્રકાર

અનુસૂચિત જાતિના પ્રમોટરો સાથે 51% થી વધુ શેરહોલ્ડિંગ ધરાવતી નોંધાયેલ કંપનીઓ/રજિસ્ટર્ડ ભાગીદારી પેઢીઓ છેલ્લા છ મહિનાથી SC ઉદ્યોગસાહસિકો/પ્રમોટરોનું સંચાલન નિયંત્રણ ધરાવે છે.

સોસાયટી એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ સોસાયટી અને બેંક/FIs ની સામાન્ય નીતિ અનુસાર વ્યવસાયનું વહન કરતી, અનુસૂચિત જાતિના સભ્યો સાથે ઓછામાં ઓછા છ મહિના માટે 51% થી વધુ શેરહોલ્ડિંગ ધરાવે છે અને SC ઉદ્યોગસાહસિકો/પ્રમોટરોનું સંચાલન નિયંત્રણ ધરાવે છે.

SC ઉદ્યોગસાહસિકો/ વ્યક્તિગત SC ઉદ્યોગસાહસિકોની એકમાત્ર માલિકીની પેઢીઓ.

કંપનીઓના અનુસૂચિત જાતિના પ્રમોટરોને રજિસ્ટર્ડ ભાગીદારી પેઢીઓ અને રજિસ્ટર્ડ સોસાયટીઓ કરતાં અગ્રતા આપવામાં આવે છે.

અનુસૂચિત જાતિના પ્રમોટર/ભાગીદાર/સભ્યો લોનના ચલણ દરમિયાન તેમના/તેણીના/તેમના શેરહોલ્ડિંગ/ઇક્વિટીને મંદ કરશે નહીં.

લોક-ઇન પીરિયડ

ગેરેંટી કવરમાં છેલ્લી વિતરણની તારીખથી 12 મહિનાનો લોક-ઇન સમયગાળો હશે. જો ખાતું લોક ઇન પીરિયડમાં NPA બની જાય તો ગેરંટી હેઠળ કરવામાં આવેલ કોઈપણ દાવાને IFCI દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

લોન

‘લોન’ શબ્દ વર્કિંગ કેપિટલ લોન, (મની લેન્ડિંગ સંસ્થાઓ) MLIs દ્વારા SC એન્ટરપ્રાઇઝિસને આપવામાં આવેલી ટર્મ લોન / કમ્પોઝિટ ટર્મ લોનને આવરી લેશે.

ગેરંટી ફી અને ગેરંટી પર IFCI ની જવાબદારી

1. GOI માટે ખર્ચ:

યોજનાના અમલીકરણ માટે કોર્પસના પ્રારંભિક સેટ-અપ (આવો પહેલો કોર્પસ રૂ. 200 કરોડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે) માટે 1.5% ફ્લેટ (લાગુ પડતા કર સિવાય)ની અપફ્રન્ટ ફી GOI દ્વારા IFCI ને ચૂકવવામાં આવશે. ત્યારબાદ, વાર્ષિક જાળવણી ફી @ 0.50% p.a. (લાગુ થતા કર સિવાય), IFCI દ્વારા દર વર્ષે 31મી માર્ચે સ્કીમના વાર્ષિક જાળવણી માટે બાકી રહેલી કુલ ગેરંટી પર વસૂલવામાં આવશે, જે યોજનાના ચલણ દરમિયાન દર વર્ષના અંતે ચૂકવવાપાત્ર છે. યોજના કાર્યરત થતાંની સાથે જ 1.50% ની અપફ્રન્ટ ફી NLA ને ડેબિટ કરવામાં આવશે અને વાર્ષિક જાળવણી ફી દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવશે.
વાર્ષિક ધોરણે દર વર્ષે 01મી એપ્રિલે NLA ડેબિટ કરીને IFCI.

2. MLIs માટે ખર્ચ:

બાંયધરી ફી IFCI (નીચેના કોષ્ટક મુજબના દરો) દ્વારા પ્રથમ વર્ષ માટે પ્રદાન કરવામાં આવેલ ગેરંટી કવર પર અને પછી બાકી ગેરંટી પ્રતિબદ્ધતા/જવાબદારીની વાર્ષિક નવીકરણ ફી, MLIs દ્વારા શરૂઆતમાં ચૂકવવામાં આવનારી ગેરંટીનું નવીકરણ કરવા માટે વસૂલવામાં આવશે. દરેક નાણાકીય વર્ષ, એટલે કે દર વર્ષે 01મી એપ્રિલ. તે વર્ષની 31મી મે સુધીમાં અથવા અન્ય કોઈ નિર્દિષ્ટ તારીખ સુધીમાં રિન્યુઅલ ફીની ચુકવણી ન કરવાની સ્થિતિમાં, IFCI ગેરંટી ચાલુ રાખવા માટે સંમત ન થાય ત્યાં સુધી સ્કીમ હેઠળની બાંયધરી ધિરાણ સંસ્થા/MLIને ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં અને ધિરાણ સંસ્થાઓ/ MLI નવીનીકરણની બાકી રહેલ અને અવેતન ફી પર, અનુગામી જૂન 01 થી, IFCI બેંચ માર્ક રેટના ચાર ટકાના દરે, વાર્ષિક અથવા વિલંબના સમયગાળા માટે, IFCI દ્વારા સમયાંતરે નિર્દિષ્ટ કરેલા દરો પર દંડાત્મક વ્યાજ ચૂકવે છે.

3. અંતર્ગત લોનની ચુકવણી થતાંની સાથે જ ગેરંટી જવાબદારીનું અસ્તિત્વ બંધ થઈ જશે અથવા ગેરંટી માન્યતા અવધિ સમાપ્ત થઈ જશે, બેમાંથી જે પણ વહેલું હોય.

પ્રક્રિયા ઑનલાઇન છે:

1. એન્ટરપ્રાઇઝની વિગતો અને અન્ય ફરજિયાત ક્ષેત્રોની વિગતો દાખલ કરો
2. લેનારાની વિગતો અને અન્ય ફરજિયાત ક્ષેત્રોની વિગતો દાખલ કરો.
3. અરજદાર લોન અને બેંકની વિગતો અને અન્ય ફરજિયાત ક્ષેત્રો ભરશે.
4. વિનંતી કરેલ દસ્તાવેજો સાચવો અને અપલોડ કરો
5. દસ્તાવેજ સબમિટ કરો

કોણ એપ્લાય કરી શકે

  • ઉંમર : 38
  • શિક્ષણ : 0

ઓફીસીઅલ વેબસાઈટ :

સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલ
વધારે માહિતી માટે અહીં કલીક કરો.
Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *