Saturday, 20 April, 2024

દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં

153 Views
Share :
દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં

દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં

153 Views

દવ તો લાગેલ ડુંગર મેં,
કહોને ઓઘાજી, હવે કેમ કરીએ?
કેમ તે કરીએ? અમે કેમ તે કરીએ?

હાલવા જઈએ તો વહાલા હાલી ન શકીએ,
બેસી રહીએ તો અમે બળી મરીએ રે..કહોને.

આરે વરતીએ નથી ઠેકાણું રે વહાલા,
પર વરતીની પાંખે અમે ફરીએ રે…કહોને.

સંસારસાગર મહાજળ ભરિયા વહાલા,
બાંહેડી ઝાલો નીકર બૂડી મરીએ રે..કહોને.

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધાર નાગર,
ગુરુજી તારો તો અમે તરીએ રે…કહોને.

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *