Friday, 12 April, 2024

ધૂણી રે ધખાવી

164 Views
Share :
ધૂણી રે ધખાવી

ધૂણી રે ધખાવી

164 Views

ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની
હરીના એ નામની રે અલખના એ ધામની … ધૂણી રે ધખાવી

ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઊડીને આવ્યો
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો
હે ગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની … ધૂણી રે ધખાવી…

કોને રે કાજે રે જીવડા ઝંખના તને રે લાગી
કોની રે વાટ્યું જોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી
હે તરસ્યું રે જાગી જીવને ભક્તિ કેરા જામની … ધૂણી રે ધખાવી…

– અવિનાશ વ્યાસ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *