Saturday, 20 April, 2024

હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર

171 Views
Share :
હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર

હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર

171 Views

હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર … ટેક

દ્રૌપદી કી લાજ રાખી,
તુમ બઢાયો ચીર …. હરિ

ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ,
ધર્યો આપ શરીર … હરિ

હરિન કશ્યપ માર લિન્હો,
ધર્યો નાહિન ધીર … હરિ

બૂડતે ગજરાજ રાખ્યો,
કિયો બાહિર નીર … હરિ

દાસ મીરાં લાલ ગિરિધર,
દુઃખ જહાં તહાં પીર … હરિ

 – મીરાંબાઈ

——

हरि तुम हरो जन की पीर।

द्रोपदी की लाज राखी, चट बढ़ायो चीर ॥
भगत कारण रूप नर हरि, धर्‌यो आप समीर ॥

हिरण्याकुस को मारि लीन्हो, धर्‌यो नाहिन धीर ॥
बूड़तो गजराज राख्यो, कियौ बाहर नीर ॥

दासी मीरा लाल गिरधर, चरणकंवल सीर ॥

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *