Tuesday, 16 July, 2024

MVSc માટે IVRI સંસ્થા શિષ્યવૃત્તિ. અને પીએચ.ડી.

40 Views
Share :
MVSc માટે IVRI સંસ્થા શિષ્યવૃત્તિ. અને પીએચ.ડી.

MVSc માટે IVRI સંસ્થા શિષ્યવૃત્તિ. અને પીએચ.ડી.

40 Views

ઇન્ડિયન વેટરનરી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ MVSc અને PhD વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપશે IVRI શિષ્યવૃત્તિ ફક્ત તે ઉમેદવારોને જ સ્વીકાર્ય છે જેઓ MVSc/PhD ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સ માટે સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષા દ્વારા પ્રવેશ મેળવે છે. નવા વિદ્યાર્થીઓને એવોર્ડ સંસ્થાના સંયુક્ત નિયામક (Acad.) દ્વારા “શિષ્યવૃત્તિ, નાણાકીય સહાય અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ પરની સ્થાયી સમિતિ”ની ભલામણ પર કરવામાં આવશે જે દરેક અરજદારની યોગ્યતાને ધ્યાનમાં લેશે. શરૂઆતમાં તેના/તેણીના પ્રવેશ પર અને ત્યારબાદ સંસ્થામાં તેના/તેણીના પ્રદર્શન પર આધારિત.

IVRI ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી ખાતે માસ્ટર પ્રોગ્રામ, માસ્ટર પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટેના ઉમેદવારોએ વેટરનરી કાઉન્સિલ ઑફ ઈન્ડિયા દ્વારા ઉલ્લેખિત કર્યા મુજબ સંબંધિત વિદ્યાશાખામાં વેટરનરી સાયન્સમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ, જેમાં ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ હોય. (SC/ST અથવા પ્રાયોજિત ઉમેદવારો માટે 55%) અથવા સમકક્ષ CGPA. MVSc પ્રોગ્રામ માટે એડમિશન એજ્યુકેશન ડિવિઝન, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, નવી દિલ્હી દ્વારા આયોજિત અખિલ ભારતીય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના આધારે લેવામાં આવશે.
MVSc પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રાયોજિત (ઇન-સર્વિસ) સહિત તમામ ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવું આવશ્યક છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને શિક્ષણ વિભાગ, ICAR, નવી દિલ્હીની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

ઓનલાઈન: માસ્ટર પ્રોગ્રામ માટે: MVSc પ્રોગ્રામ માટે એડમિશન એજ્યુકેશન ડિવિઝન, ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, નવી દિલ્હી દ્વારા આયોજિત અખિલ ભારતીય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના આધારે લેવામાં આવશે. MVSc પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રાયોજિત (ઇન-સર્વિસ) સહિત તમામ ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવું આવશ્યક છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને શિક્ષણ વિભાગ, ICAR, નવી દિલ્હીની મુલાકાત લો. ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, નવી દિલ્હી દ્વારા આયોજિત ICAR જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપના પ્રવેશ અને પુરસ્કાર માટે માસ્ટર્સ સ્તરની તમામ બેઠકો સંયુક્ત પરીક્ષાના આધારે ભરવાની છે.

મેરિટના આધારે અને કાઉન્સેલિંગ પછી, ICAR આ યુનિવર્સિટીમાં 22 વિવિધ વિષયોમાં પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ (MVSc) માટે વિદ્યાર્થીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપે છે.  ડોક્ટરલ પ્રોગ્રામ માટે : એડમિશન માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરતી જાહેરાત દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી/માર્ચના પ્રથમ/બીજા સપ્તાહમાં અખબારોમાં અને IVRIની વેબસાઈટ (http://www.ivri.nic.in) પર પણ પ્રકાશિત થાય છે. ફેબ્રુઆરી/માર્ચના પ્રથમ/બીજા સપ્તાહની આસપાસ પ્રવેશ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. અરજીઓ મેળવવાની છેલ્લી તારીખ સામાન્ય રીતે દર વર્ષે એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહની અથવા યુનિવર્સિટી દ્વારા સમયાંતરે નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલી તારીખ હોવી જોઈએ. પીએચડી પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ અખિલ ભારતીય પ્રવેશ પરીક્ષાના આધારે લેવામાં આવશે. પીએચ.ડી.માં પ્રવેશ માટે લેખિત પ્રવેશ પરીક્ષા. યુનિવર્સિટી દ્વારા નીચેના IVRI કેમ્પસ/સ્ટેશનો પર અખિલ ભારતીય ધોરણે અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાં આવે છે:

IVRI કેમ્પસ, ઇઝતનગર, બરેલી (UP) IVRI કેમ્પસ, હેબ્બલ, બેંગ્લોર (કર્ણાટક) નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હાઇ સિક્યોરિટી એનિમલ ડિસીઝ, ભોપાલ IVRI પ્રાદેશિક સ્ટેશન, કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ) IVRI પ્રાદેશિક સ્ટેશન, પાલમપુર (હિમાચલ પ્રદેશ)

પસંદગીના માપદંડ: નિર્ધારિત લઘુત્તમ લાયકાતોને પરિપૂર્ણ કરનાર ઉમેદવારો જ હાજર થવાને પાત્ર છે. સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં. પ્રવેશ માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવું એ આ સંસ્થામાં પ્રવેશ માટેની લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવાની ગેરંટી નથી.

પીએચડી પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે વિચારણા માટે સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષામાં લઘુત્તમ લાયકાત ગુણ પરીક્ષા હેઠળ હોવા જોઈએ: 200 ગુણનો વિષય સ્પર્ધાત્મક પ્રવેશ પરીક્ષામાં લઘુત્તમ લાયકાત ગુણ – સામાન્ય ઉમેદવારો: 50% (200 માંથી 100 ગુણ) – OBC ઉમેદવારો : 48% (200 માંથી 96 ગુણ) – SC/ST ઉમેદવારો : પરીક્ષાનું માધ્યમ અંગ્રેજી જ રહેશે. જરૂરી દસ્તાવેજો : ઉમેદવારોએ અરજી પત્રક સાથે નીચેના દસ્તાવેજની સ્કેન કરેલી છબીઓ અપલોડ કરવાની જરૂર છે: ફોટોગ્રાફ સહી અંગૂઠાની છાપ

કોણ એપ્લાય કરી શકે

  • ઉંમર : 38
  • શિક્ષણ : 0

ઓફીસીઅલ વેબસાઈટ :

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય

એપ્લાય ઓનલાઈન

વધારે માહિતી માટે અહીં કલીક કરો.
Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *