Friday, 19 April, 2024

૪૫ વાળાનો જમણવાર ચાલુ

163 Views
Share :
૪૫ વાળાનો જમણવાર ચાલુ

૪૫ વાળાનો જમણવાર ચાલુ

163 Views

૪૫ વાળાનો જમણવાર ચાલુ હતો અને ૧૮ વાળાનો જમણવાર ચાલુ કરાવ્યો.

૪૫ વાળાને પુરીઓ નથી આપીને ૧૮ વાળા પતરાળા લઈ બેસી ગયા….

અને ૬૦ વાળા પુરી ખાઈને ભાતની રાહ જોવે છે ત્યાં રસોઈઓ લંડન જતો રહ્યો…

અને વર વધૂના માં બાપ કહે છે… કોઈએ જમ્યા વિના જવાનું નથી…

😂😂😂😂

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *