Friday, 14 June, 2024

Janmyo Che Jel Ma Lyrics in Gujarati

101 Views
Share :
Janmyo Che Jel Ma Lyrics in Gujarati

Janmyo Che Jel Ma Lyrics in Gujarati

101 Views

હો …હો …હો …
જનમ્યો છે જેલ માં
અરે મોમના મેલ માં

હો …હો …હો …
જનમ્યો છે જેલ માં
અરે મોમના મેલ માં
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં

હો …હો …હો …
જનમ્યો છે જેલ માં
મોમના મેલ માં
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં
હો છોડી સુખ સાયબી ચરણોમાં કાયમી
રેવું છે વાલીડા રેવા દેજો

હો …હો …
ઠાકરની મેરમાં
ફરે બધા લેરમાં
હો ઠાકરની મેરમાં
ફરે બધા લેરમાં
વાલીડો છે અમારા દિલમાં
હો …હો …હો …
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં

હો …
જયાં જોવું ત્યાં મારા ઠાકરના રાજ છે
સોનાની નગરી વાળા માથાનો તાજ છે
હો …હો …
અમને રસ નથી દોલત રૂપિયામાં
જોઈ લો ઠાકર બેઠો છે રૂદિયામાં
હો ખુબ માજા દેજો ખમ્મા મજા કરજો
દ્વારકાધીસ તમે ભેળા રેજો
હો દુનિયાનો નાથ છે
અલ્યા જબરો તારો ઠાઠ છે
હો દુનિયાનો નાથ છે
અલ્યા જબરો તારો ઠાઠ છે
વાલીડા બસ મારે તારો જ સાથ છે
હો …હો …હો …
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં

gujjuplanet.com

હો …હો …
દ્વારિકા નગરીમો બેઠો હરખાય છે
એક વાર નમે એનું જીવન સફળ થાય છે
હો …
હજારો ભક્તો વાલા આવે તારે દ્વાર રે
દિન દુઃખિયાનો પ્રભુ તુજ તારણહાર છે
હો ઢીમાનો નાથ છે ડાકોરમો રાજ છે
અમ્રત વાયડ કે તારો રે સાથ છે
હો …હો …
એક તારી આશ છે
હો સૌવ તારા દાસ છે
હો એક તારી આશ છે
સૌવ તારા દાસ છે
તારે આપવું એતો રમતની વાત છે
હો …હો …હો …
જનમ્યો છે જેલ માં
અરે મોમના મેલ માં
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં
હો …હો …હો …
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં
લોઢાના દરવાજા તોડ્યા એક પલમાં

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *