Thursday, 30 May, 2024

જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર

180 Views
Share :
જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર

જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર

180 Views

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર અંધારું પણ જરૂરી છે.!!*

*ખબર તો પડે કે આપડી જોડે સાચા હીરા કયા છે,*

*નહીંતર તડકામાં કાચનાં ટુકડા પણ હીરાની જેમ ચમકે છે..!!!*
🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *