Thursday, 30 May, 2024

કબહું મિલૈ પિયા મેરા

79 Views
Share :
કબહું મિલૈ પિયા મેરા

કબહું મિલૈ પિયા મેરા

79 Views

ગોવિંદ, કબહું મિલૈ પિયા મેરા.

ચરણ-કવંલ કો હંસ-હંસ દેખૂં
રાખૂં નૈણાં નેરા,
નિરખણકૂં મોહિ ચાવ ઘણેરો
કબ દેખું મુખ તેરા … કબહું મિલૈ.

વ્યાકુલ પ્રાણ ધરત નહીં ધીરજ,
મિલ તૂં મીત સવેરા,
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
તાપ તપન બહુ તેરા … કબહું મિલૈ.

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *