Friday, 21 June, 2024

Kanudo Kalo Kalo Lyrics in Gujarati

1721 Views
Share :
Kanudo Kalo Kalo Lyrics in Gujarati

Kanudo Kalo Kalo Lyrics in Gujarati

1721 Views

કાનુડો કાળો કાળો હે રાધા છે ગોરી ગોરી
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
છે એક નવલ કિશોરી છે એક નવલ કિશોરી
કાનુડો કાળો કાળો

મન વશ કરીને જોતા શુદ્ધ પ્રેમ જાખી થાયે
મન વશ કરીને જોતા શુદ્ધ પ્રેમ જાખી થાયે
શુદ્ધ પ્રેમ જાખી થાયે
અજ્ઞાની જીવ જાયે અજ્ઞાની જીવ જાયે
ત્યાં મનડું જાયે દોરી
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
કાનુડો કાળો કાળો
gujjuplanet.com

ઘાયલ ગતિને ઘાયલ જે હોય તેજ જાણે
ઘાયલ ગતિને ઘાયલ જે હોય તેજ જાણે
જે હોય તેજ જાણે
કોઈ ગયુ મુજ જોડ કોઈ ગયુ મુજ જોડ
દિન  હૃદય ચોરી
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
કાનુડો કાળો કાળો


છે પ્રેમ સર્વ વ્યાપી વહેમી જનો શું જાણે
છે પ્રેમ સર્વ વ્યાપી વહેમી જનો શું જાણે
વહેમી જનો શું જાણે
અજ્ઞાની ને અનાડી અજ્ઞાની ને અનાડી
ઊંઘણશી ને અઘોરી
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
કાનુડો કાળો કાળો

સતારશાહ નિઝામી પ્રેમીની છે મુનાદી
પ્રેમીની છે મુનાદી
પ્રીતિ કરોતો એવી પ્રીતિ કરોતો એવી
જેમ ચંદ્ર ને ચકોરી
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
કાનુડો કાળો કાળો
કાનુડો કાળો કાળો રાધા છે ગોરી ગોરી
છે એક નવલ કિશોરી છે એક નવલ કિશોરી
કાનુડો કાળો કાળો
રાધા છે ગોરી ગોરી કાનુડો કાળો કાળો 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *