Friday, 12 April, 2024

લાઇબ્રેરી ક્યાંય દેખાતી નથી

179 Views
Share :
લાઇબ્રેરી ક્યાંય દેખાતી નથી

લાઇબ્રેરી ક્યાંય દેખાતી નથી

179 Views

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*”લાઇબ્રેરી” ક્યાંય દેખાતી નથી અને “રેસ્ટોરન્ટ” નવા ખુલતા જાય છે,*

*એટલે જ “મગજ નાના છે” અને “પેટ વધતા જાય છે”..!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *