Thursday, 30 May, 2024

લૉકડાઉન દરમ્યાન એક

174 Views
Share :
લૉકડાઉન દરમ્યાન એક

લૉકડાઉન દરમ્યાન એક

174 Views

લૉકડાઉન દરમ્યાન એક વ્યસ્ત બપોરે… બે મિત્રો ફૉન પર…
પહલો: કેમ શું કરે છે?
બીજો: એકલો એકલો ઢગલાબાજી રમું છું…
પહેલો: કેવી રીતે..?
બીજો: એક બાજુ વાસણનો ઢગલો અને બીજી બાજુ કપડાંનો…!
😂😜😀

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *