Friday, 19 April, 2024

માડી તારા મંદિરીયામા – Gujarati garba lyrics

409 Views
Share :
માડી તારા મંદિરીયામા

માડી તારા મંદિરીયામા – Gujarati garba lyrics

409 Views

માડી તારા મંદિરીયામા ઘંટારવ ગાજે…. (૨)

હે ઉંચા ઉંચા ડુંગરીયા મા માડી તુ બીરાજે,

માડી તારા મંદિરીયામા ઘંટારવ ગાજે…. (૨)

જય અંબે બોલો અંબે, જગદંબે બોલો અંબે,

માડી તારા રૂપ ઘણા નામ તો હજાર છે,

જગ મા તારો મહીમા મોટો તુ તો તારણહાર છે,

ભીડ ભાંગી ભક્તો કેરી આશીષ દેતી જાજે,

માડી તારા મંદિરીયામા ઘંટારવ ગાજે,

હે ઉંચા ઉંચા ડુંગરીયા મા માડી તુ બીરાજે….(૨)

જય અંબે બોલો અંબે, જગદંબે બોલો અંબે….(૨)

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *