Thursday, 30 May, 2024

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ

169 Views
Share :
મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ

169 Views

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ
MP3 Audio

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઇ;
દૂસરા ન કોઇ, સાધો, સકલ લોક જોઇ … મેરે તો

ભાઇ છોડ્યા બંધુ છોડ્યા, છોડ્યા સગા સોઇ;
સાધુ સંગ બૈઠ બૈઠ લોક-લાજ ખોઇ … મેરે તો

ભગત દેખ રાજી હુઇ, જગત દેખ રોઇ;
અંસુઅન જલ સિંચ સિંચ પ્રેમ-બેલી બોઇ … મેરે તો

દધિ મથ ઘૃત કાઢિ લિયો, ડાર દઇ છોઇ;
રાણા વિષ કો પ્યાલો ભેજ્યો, પીય મગન હોઇ … મેરે તો

અબ તો બાત ફૈલ પડી, જાણે સબ કોઇ;
મીરાં ઐસી લગન લાગી હોની હો સો હોઇ … મેરે તો

 – મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *