Monday, 24 June, 2024

Mor Taari Sonani Chanch Lyrics in Gujarati

1672 Views
Share :
Mor Taari Sonani Chanch Lyrics in Gujarati

Mor Taari Sonani Chanch Lyrics in Gujarati

1672 Views

મોર તારી સોનાની ચાંચ… મોર તારી રૂપાની પાંખ
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય

મોર જાજે ઊગમણે દેશ… મોર જાજે આથમણે દેશ
મોર જાજે ઊગમણે દેશ… મોર જાજે આથમણે દેશ
વળતો જાજે વેવાયુંને માંડવે હો રાજ
વળતો જાજે વેવાયુંને માંડવે હો રાજ

વેવાઈ મારા સુતા છે કે જાગો વેવાઈ મારા સુતા છે કે જાગો
મારી હોસીલા વરરાજે સીમડીયુ ઘેરી માણારાજ
મારી હોસીલા વરરાજે સીમડીયુ ઘેરી માણારાજ
મોર તારી સોનાની ચાંચ… મોર તારી રૂપાની પાંખ
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય

માંડવડે કાય ચમર ઢોળાવો માંડવડે કાય ચમર ઢોળાવો
ચમરનો હોંશીલો વીરો મારો આવ્યો માણારાજ
ચમરનો હોંશીલો વીરો મારો આવ્યો માણારાજ
મોર તારી સોનાની ચાંચ… મોર તારી રૂપાની પાંખ
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય
gujjuplanet.com
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય

માંડવડે કાય ફૂલડાં પથરાવો માંડવડે કાય ફૂલડાં પથરાવો
ફૂલડાંનો હોંશીલો વીરો મારો આવ્યો માણારાજ
ફૂલડાંનો હોંશીલો વીરો મારો આવ્યો માણારાજ
મોર તારી સોનાની ચાંચ… મોર તારી રૂપાની પાંખ
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય
સોનાની ચાંચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *