Friday, 21 June, 2024

નાખેલ પ્રેમની દોરી Lyrics in Gujarati – Alpa Patel

109 Views
Share :
નાખેલ પ્રેમની દોરી Lyrics in Gujarati – Alpa Patel

નાખેલ પ્રેમની દોરી Lyrics in Gujarati – Alpa Patel

109 Views

નાખેલ પ્રેમની દોરી,
ગળામાં અમને નાખેલ પ્રેમની દોરી.
આની કોરે ગંગા વા’લા! પેલી કોરે યમુના !
વચમાં કાનુડો નાખે ફેરી રે … ગળામાં અમને.

વૃંદા રે વનમાં વા’લે ધેનુ ચરાવી,
વાંસળી વગાડે ઘેરી ઘેરી … ગળામાં અમને.

જળ રે જમુનાનાં અમે પાણીડાં ગ્યાં’તાં,
ભરી ગાગર નાખી ઢોળી … ગળામાં અમને.

વૃંદા રે વનમાં વા’લે રાસ રચ્યો રે,
કા’ન કાળો ને રાધા ગોરી … ગળામાં અમને.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ વા’લા,
ચરણોની દાસી પિયા તોરી … ગળામાં અમને.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *