Friday, 19 April, 2024

પાયોજી મૈંને રામ-રતન

65 Views
Share :
પાયોજી મૈંને રામ-રતન

પાયોજી મૈંને રામ-રતન

65 Views

પાયોજી મૈંને રામ-રતન ધન પાયો.

વસ્તુ અમુલખ દી મેરે સતગુરૂ,
કિરપા કર અપનાયો … પાયોજી મૈંને

જનમ જનમકી પૂંજી પાઇ,
જગમેં સભી ખોવાયો … પાયોજી મૈંને

ખરચૈ ન ખૂટે, ચોર ન લૂટે,
દિન દિન બઢત સવાયો … પાયોજી મૈંને

સતકી નાવ, ખેવટિયા સતગુરૂ,
ભવ-સાગર તર આયો … પાયોજી મૈંને

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર,
હરખ હરખ જશ ગાયો … પાયોજી મૈંને

 – મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *