Monday, 22 July, 2024

રામ રમકડું જડિયું રે

230 Views
Share :
રામ રમકડું જડિયું રે

રામ રમકડું જડિયું રે

230 Views

રામ રમકડું જડિયું રે, રાણાજી;
મને રામ રમકડું જડિયું.

રૂમઝૂમ કરતું મારે મંદિરે પધાર્યું;
નહિ કોઈના હાથે ઘડિયું રે;
મને રામ રમકડું જડિયું.

મોટા મોટા મુનિવર મથી મથી થાક્યા;
કોઈ એક વિરલાને હાથે ચડિયું રે;
મને રામ રમકડું જડિયું.

સૂના શિખરના ઘાટથી ઉપર;
અગમ અગોચર નામ પડિયું રે;
મને રામ રમકડું જડિયું.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર;
મન મારું શામળિયા સંગ જડિયું રે;
મને રામ રમકડું જડિયું.

 – મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *