Friday, 14 June, 2024

Ramdev Ni Kankotri Lyrics in Gujarati

158 Views
Share :
Ramdev Ni Kankotri Lyrics in Gujarati

Ramdev Ni Kankotri Lyrics in Gujarati

158 Views

રામદેવ કંકોત્રી હવે મોકલે જી રે
દેજો મારી બેનલબા ને હાથ રે હો જી
રામદેવ કંકોત્રી હવે મોકલે જી રે
દેજો મારી સગુણા ને હાથ રે હો જી

રામના સંદેશા રાયકે લીધા હો જી રે
કંકોત્રી લીધી હાથો હાથ રે હો જી
રતને સાંઢણી શણગારી હો જી રે
ડોકે બાંધી ઘુઘર માળા રે હો જી

સુતા રે સગુણા બાઈ હવે મોલમાં જી રે
સપના આયા આધી રાતના હો જી
સાસુ રે જેઠાણી નંદલ વિનવું જી રે
રતનો તેડવા ને આવીયા હો જી

આવા રે સપના વહુ જી આવે હો જી રે
સપના સાચા ના હોય રે હો જી
વીતે રે વરસો રે વીત્યા વાણા હો જી રે
કોઈ ના આયુ તમને તેડવા હો જી

હું રે પુછુ રે મારી બેનડી જી રે
તમે કિયા રે પાધરની પાણીયારી
અરે પીંગલગઢ નગર કેરા નામ હો જી રે
રાજ કરે પઢીયાર પ્રતાપજી હો જી

કંકોત્રી દીધી સગુણાના હાથમાં જી રે
હૈયે હરખ ના માય રે હે જી
રતનો પુરાણા સંકટ જેલમાં જી રે
કરે રામાપીર ને પોકાર રે હો જી
gujjuplanet.com

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *