Thursday, 30 May, 2024

Sai Shirdiwala Lyrics | Hemant Chauhan

77 Views
Share :
Sai Shirdiwala Lyrics  | Hemant Chauhan

Sai Shirdiwala Lyrics | Hemant Chauhan

77 Views

એ સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
એ સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

એ મને એક જ આધાર છે તમારો
મને એક જ આધાર છે તમારો
તમે એક જ આશરો છો મારો
તમે એક જ આશરો છો મારો
બાબા શરણે આવ્યા ને ઉગારો
બાબા શરણે આવ્યા ને ઉગારો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

એ તમે દુઃખીયાના દુઃખડા કાપો છો
તમે દુઃખીયાના દુઃખડા કાપો છો
દુઃખ કાપીને સુખ તમે આપો છો
દુઃખ કાપીને સુખ તમે આપો છો
અને ચરણ કમળમાં સ્થાપો છો
અને ચરણ કમળમાં સ્થાપો છો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

હું તો દુનિયાનો ખુબ સતાવ્યો છું
હું તો દુનિયાનો ખુબ સતાવ્યો છું
તેથી આશરે તમારે આવ્યો છું
તેથી આશરે તમારે આવ્યો છું
બસ શ્રદ્ધાના પુષ્પો લાવ્યો છું
બસ શ્રદ્ધાના પુષ્પો લાવ્યો છું
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

એ મારે તમને જ બાબા સમરવા છે
મારે તમને જ બાબા સમરવા છે
એ મારે પૂર્ણ ના ભાથા ભરવા છે
મારે પૂર્ણ ના ભાથા ભરવા છે
મારે દર્શન તમારા કરવા છે
મારે દર્શન તમારા કરવા છે
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

એ તમે મનના તો બહુ મમતાળુ છો
તમે મનના તો બહુ મમતાળુ છો
એ તમે કરુણાના સાગર કૃપાળુ છો
તમે કરુણાના સાગર કૃપાળુ છો
હે તમે દલના દરિયાવ ને દયાળુ છો
તમે દલના દરિયાવ ને દયાળુ છો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડીવાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો

એક દુઃખીયો તમારો સેવક છે
એક દુઃખીયો તમારો સેવક છે
એતો આપણા દરબારનો યાચક છે
એતો આપણા દરબારનો યાચક છે
બચુ શ્રીમાળી આપનો બાળક છે
બચુ શ્રીમાળી આપનો બાળક છે
સાઈ શિરડી વાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડી વાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડી વાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો
સાઈ શિરડી વાળા
માંગુ દયાળુ મુજને દર્શન આપજો.

English version

Ae sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Ae sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Ae sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Ae mane aek ja adhar chhe tamaro
Mane aek ja adhar chhe tamaro
Tame aek j asharo chho maro
Tame aek j asharo chho maro
Baba sharne aavya ne ugaro
Baba sharne aavya ne ugaro
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Ae tame dukhiyana dukhada kapo chho
Tame dukhiyana dukhada kapo chho
Dukh kapine sukh tame apo chho
Dukh kapine sukh tame apo chho
Ane charan kamalma sthapo chho
Ane charan kamalma sthapo chho
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Hu to duniyano khub satavyo chhu
Hu to duniyano khub satavyo chhu
Tethi ashare tamare aavyo chhu
Tethi ashare tamare aavyo chhu
Bas sharddhana pushpo lavyo chhu
Bas sharddhana pushpo lavyo chhu
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Ae mare tamne ja baba samrava chhe
Mare tamne ja baba samrava chhe
Ae mare purn na bhatha bharva chhe
Mare purn na bhatha bharva chhe
Mare darshan tamara karva chhe
Mare darshan tamara karva chhe
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Ae tame manna to bahu mamtadu chho
Tame manna to bahu mamtadu chho
Ae tame karunana sagar krupalu chho
Tame karunana sagar krupalu chho
He tame dalna dariyav ne dayalu chho
Tame dalna dariyav ne dayalu chho
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo

Aek dukhiyo tamaro sevak chhe
Aek dukhiyo tamaro sevak chhe
Aeto apana darbarno yachak chhe
Aeto apana darbarno yachak chhe
Bachu shrimali apno balak chhe
Bachu shrimali apno balak chhe
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo
Sai shirdiwala
Magu dayalu mujne darshan apajo.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *