Thursday, 30 May, 2024

Salutation to Laxman, Bharat, Shatrughna and Hanuman

87 Views
Share :
Salutation to Laxman, Bharat, Shatrughna and Hanuman

Salutation to Laxman, Bharat, Shatrughna and Hanuman

87 Views

लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमानजी को वंदन
 
(चौपाई)
प्रनवउँ परिजन सहित बिदेहू । जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥
जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥१॥
 
प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥
राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥२॥
 
बंदउँ लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥
रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥३॥
 
सेष सहस्त्रसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥
सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥४॥
 
रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥
महावीर बिनवउँ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥५॥
 
(सोरठा)
प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानधन ।
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ १७ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *