Tuesday, 16 July, 2024

સાસુ જ્યારે હુ

206 Views
Share :
સાસુ જ્યારે હુ

સાસુ જ્યારે હુ

206 Views

🌺😂🌺😂🌺😂🌺😂🌺

*સાસુ:* “જ્યારે હુ સુવાવડી હતી,
અને જે કઇ લેતી, એ બધુંજ
મારા છોકરાને આજે ભાવે છે !”

*વહુ:*. “એ બરાબર છે સાસુમાં,
પણ સીગારેટ અને દારૂ પીવાનું
ટાળ્યું હોત તો સારું હતું…”

🍀🤣😜😅😂😅😂🌺😅

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *