Monday, 22 July, 2024

Shrinathji Se Milne Ka Satsang Hi Bahana Hai Lyrics in Gujarati

91 Views
Share :
Shrinathji Se Milne Ka Satsang Hi Bahana Hai Lyrics in Gujarati

Shrinathji Se Milne Ka Satsang Hi Bahana Hai Lyrics in Gujarati

91 Views

શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે
સાવરા રે ગિરિધારિ સારે જગ સે નિરાલા હે.  
શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે
 
મથુરામે ઢુઢા તુજે ગોકુલ મે પાયા હે
વૃન્દાવન કિ ગલિયો મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
ગંગામે ઢુંઢા તુજે યમુનામે પાયા હે
સાગરકી લહેરો મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે.
શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે
 
લલીતા સે પુછા તુજે વિસાખાસે પાયા હે
શ્રી રાધાકે તન મન મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
પાયલકિ છમ છમ મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
બંસીકી સરગમ મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે
 
સુરજ મે ઢુંઢા તુજે ચંદા મે પાયા હે
તારો કી ટિમ ટિમ મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
નવલખ ધેનુ તો બાબા નંદ કે દ્વાર પે
ગોરસકી મટૂકી મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે
 
શાક મે ઢુંઢા તુજે છપ્પન ભોગમે પાયા હે
માખણ મિશ્રી મે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
તુમ્હિ મેરે માત પિતા,શ્રીજી તુમ્હિ મેરે બંધુ સખા
પુષ્ટિ કી ભકતિમે મેરે નાથકા ઠિકાના હે
શ્રીનાથજીસે મિલનેકા સત્સંગ હી બહાના હે

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *