Tuesday, 16 July, 2024

સુખ છે તમારા શરણમાં

203 Views
Share :
સુખ છે તમારા શરણમાં

સુખ છે તમારા શરણમાં

203 Views

પ્રભુ વિના બીજે ક્યાંયે સુખ નથી, હો શામળિયાજી
સુખ છે તમારા શરણમાં.

સુખ છે તમારા શરણમાં,
એ મારા ગુરુ એ કહ્યું કરણમાં … હો શામળિયાજી!

જપતપ તીરથ મારે ચારે પદારથ,
એ સૌ આપના છે ચરણમાં … હો શામળિયાજી.

પ્રેમ કરીને હૃદયમંદિરે, પધારો – વ્હાલા!
ન જોશો જાત કુળ વરણમાં … હો શામળિયાજી.

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ વ્હાલા!
આડે આવજો મારા મરણમાં … હો શામળિયાજી.

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *