Monday, 15 April, 2024

શ્રી સૂર્યદેવ ચાલીસા

114 Views
Share :
શ્રી સૂર્યદેવ ચાલીસા

શ્રી સૂર્યદેવ ચાલીસા

114 Views

( દોહરો )

કનક વદન કુંડલ મકર , મુક્તા માલા અંગ
પદ્માસન સ્થિત ધ્યાઈએ , શંખ ચક્રકે સંગ

( ચોપાઈ )

જય સવિતા જય જય જયતિ દિવાકર ,
સહસ્ત્રાંશુ સત્પાશ્વ તિમિરહર .

ભાનુ પતંગ મરીચી ભાસ્કર ,
સવિતા હંસ સુનૂર વિભાકર .

વિવસ્વાન આદિત્ય વિકર્તન ,
માર્તડ હરિ રૂપ વિરોચન .

અમ્બરમણિ ખગ રવિ કહલાતે ,
વેદ હિરણ્યગર્ભ કહલાતે .

સહસ્ત્રાંશુ પ્રદ્યોતન કહિ કહિ ,
મુનિગન હોત પ્રસન્ન મોદલહિ .

અરુણ સદેશ સારથિ મનોહર ,
હાંકત હય સાતા ચઢી રથ પર .

મંડલકી મહિમા અતિ ન્યારી ,
તેજ રૂપ કેરી બલિહારી .

ઉચ્ચૈઃશ્રવા સદેશ હય જોતે ,
દેખી પુરન્દર લજ્જિત હોતે .

મિત્ર – મરીચી – ભાનુ – અરુણ – ભાસ્કર ,
સવિતા – સૂર્ય – અર્કઅગ – કલિકર .

પૂષા રવિ આદિત્ય નામ લૈ ,
હિરણ્યગર્ભાય નમ : કહી કૈ .

દ્રાદશ નામ પ્રેમ સોં ગાવું ,
મસ્તક બારહ બાર નમાવે .

ચાર પદારથ જનસો પાવે ,
દુઃખ રોગ દારિદ્ર અધપુંજ નસાવૈ .

નમસ્કાર કો ચમત્કાર યહ ,
વિધિ હરિહરકો કૃપાસાર યહ .

સેવૈ ભાનુ તુમહિં મન લાઈ ,
અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ તેણી પાઈ .

બારહ નામ ઉચ્ચારન કરતે ,
સહસ્ત્ર જનમકે પાતક ટરતે .

ઉપાખ્યાન જો કરતે તવ જન ,
રિપુ સો જમ લહત સોતેહી છન.

ધન-સુત જુત પરિવાર બઢતું હૈ ,
પ્રબલ મોહકો ફંદ કરતુ હૈ .

એક શીશકો રક્ષા કરતે ,
રવિ લલાટ પર નિત્ય બિહરતે .

સૂયૅ નેત્ર પર નિત્ય બિરાજત ,
કણે દેસ પર દિનકર છાજત .

ભાનુ નાસિકા બાસ કરહુ નિત ,
ભાસ્કર કરત સદા મુખકો હિત

ઓંઠ રહૈ પર્જન્ય હમારે ,
રસના બીચ તીણ બસ પ્યારે

કંઠ સુવર્ણ રેતકી શોભા ,
તિગ્મ તેજસઃ કાંધે લોભા .

પૂષાં બાહુ મિત્ર પીઠહિં પર ,
ત્વષ્ટા વરુણ રહત સુઉષ્ણકર.

યુગલ હાથ પર રક્ષા કારન ,
ભાનુમાન ઉરસમ સુઉંદરદાન.

બસત નાભિ આદિત્ય મનોહર ,
કટિમંહ હંસ રહત મન મુદભર

જંઘા ગોપતિ સવિતા વાસા ,
ગુપ્ત દિવાકર કરત હુલાસા .

વિવસ્વાન પદકી રખવારી ,
બાહર બસને નિજ તમ હારી .

સહસ્રાંશુ સર્વાગ સમ્હારે ,
રક્ષા કવચ વિચિત્ર વિચારે .

અસ જોજન અપને મન માંહી ,
ભય જનબીચ કતહું તેહિ નાંહી .

દદ્રુ કુષ્ટ તેહીં કબહુ ન વ્યાપૈ ,
જોજન યાકો મન મહં જાપૈ .

અંધકાર જગકા જો હરતા ,
નવ પ્રકાશસે આનંદ ભરતા .

ગ્રહ ગન ગ્રસી ન મિટાવત જાહી ,
કોટિ બાર મેં પ્રનવૌ તાહી .

મંદ સદેશ સુત જગમેં જાકે ,
ધર્મરાજ સમ અદ્દભુત બાંકે .

ધન્ય ધન્ય તુમ દિનમણિ દેવા ,
ક્રિયા કરત સુરમુનિ નર સેવા .

ભક્તિ ભાવયુત પૂર્ણ નિયમસો ,
દૂર હટતસો ભવર્ક ભ્રમસો .

પરમ ધન્યસો નર તનધારી ,
હૈ પ્રસન્ન જેહી પર તમ હારી .

અરુણ માધ મહં સૂર્ય ફાલ્ગન ,
મધુ વેદાંગ નામ રવિ ઉદયન

ભાનુ ઉદય વૈશાખ ગિનાવે ,
જ્યેષ્ઠ ઇન્દ્ર આષાઢ રવિ ગાવૈ .

યમ ભાદો આશ્વિન હિમરેતા ,
કાર્તિક હોત દિવાકર નેતા .

અનહન ભિન્ન વિષ્ણુ હૈ પૂસહી ,
પુરુષ નામ રવિ હૈ મલખાસહી .

( દોહરો )

સૂર્ય ચાલીસા પ્રેમ યુત ,
ગાવહી જે નર નિત્ય
સુખ – સંપત્તિ – આરોગ્ય લહી ,
વિવિધ , હોહિ સદા કૃતકૃત્ય
શ્રી સૂર્યદેવની જય

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *