Friday, 21 June, 2024

તહેવારો ની રંગોળી

198 Views
Share :
તહેવારો ની રંગોળી

તહેવારો ની રંગોળી

198 Views

રંગોળી, ભારતીય સંસ્કૃતિનો એવો શ્રેષ્ઠ અંગ છે જેની જડણ લોકકળા, ધર્મ, અને તહેવારો સાથે છે. તહેવારો જાહેરાત કરવા માટે રંગોળીનું બનાવવું ભારતભરમાં પ્રચલિત છે. દિવાળી, પોંગલ, ઓણમ, નવરાત્રી વગેરે તહેવારો પર લોકો ઘરોના અંગણામાં, દરવાજાના આગળ, અથવા મંદિરમાં રંગોળી બનાવે છે.

રંગોળી બનાવવાની કળા વિવિધ રૂપો, રંગો, અને પેટર્ન્સમાં આવે છે. તેનાં રંગો પણ વિવિધ અર્થો રાખે છે. ઉદાહરણસ્વરૂપ, લાલ રંગ પ્રેમનો, લીલો રંગ શાંતિનો, અને હરા રંગ જીવનનો પ્રતીક છે.

આ રંગોળી ના ડિઝાઇન પણ અવાજવવા જાતા તહેવારની મહાત્માને રેફલેક્ટ કરે છે. ઉદાહરણસ્વરૂપ, દિવાળી પર બનતા રંગોળીઓ જ્યાદાતર કમલ, દીવા, સ્વાસ્તિક જેવા ધાર્મિક સિંબોલ્સનો ઉપયોગ કરે છે.

દિવાળી પર બનાવવાની રંગોળી માટે જ્યાદાતર કૃષ્ણા જીની મૂર્તિ, સ્વાસ્તિક, દિવા, લોટુસ વગેરે આકૃતિઓનો ઉપયોગ થાય છે.

રંગોળી બનાવવાની આ કળા પારંપરિક રીતે પીઢીઓ પાસે પીઢીઓને આપવામાં આવી છે. તે ના કેવળ કળા છે, પરંતુ તે એ જરૂરિયાત છે; તહેવારોની ભાવનાઓ, આશાઓ, અને પ્રાર્થનાઓનો વિજુઅલ રૂપ છે.

નવરાત્રી દરમિયાન માટે બનાવવાની રંગોળીમાં જ્યાદાતર માં અંબાજીની ચાવી, ગરબા અને ઢોળકીના ચિત્ર બનાવવામાં આવે છે.

પોંગલ જેવા દક્ષિણ ભારતીય તહેવારો પર રંગોળી બનાવવાની કલા પણ વિશેષ રીતે જાહેર થાય છે.

કુદરતી રંગોનો ઉપયોગ કરવો, માટીના ચકલાંનો ઉપયોગ કરવો, અને કોમળાંકનની કલાથી જટિલ ડિઝાઇન્સ બનાવવા માટે વિવિધ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરવો, આ બધું રંગોળીની કલાનું ભાગ છે.

તહેવારો ની રંગોળી કેવી રીતે બનાવી?

પૂર્વ-તૈયારી:

 1. રંગોની પસંદગી: પેલાં જ તમે કયા રંગની રંગોળી બનાવવા માંગો છો તે નક્કી કરો.
 2. જગ્યાની પસંદગી: જગ્યા પણ તમારી રંગોળીની સૌંદર્યનું મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.
 3. ડિઝાઇન ચલ: કયું ડિઝાઇન બનાવવું છે તે ઠરાવવું.

કદમો:

 1. માપના અને ચિહ્નિત કરવું: તમારી રંગોળીના કેન્દ્ર અને બહારની સીમાઓ ચિહ્નિત કરો.
 2. મુદ્દો બનાવો: ડિઝાઇન કરવા માટે મુદ્દાંનો ઉપયોગ કરો.
 3. રંગ પસારો: જરૂરી રંગોની લાઇનો બનાવી, પછી તેની અંદર રંગ ભરો.
 4. વિવિધ આકૃતિઓ ઉમેરો: ફૂલ, પક્ષી, દિવા વગેરેની આકૃતિઓ ઉમેરી શોભા વધારો.
 5. અંતિમ છોડ: રંગોળીના કિનારા પર દિવા અથવા પુષ્પોની વ્યવસ્થા કરો.

ટીપ્સ:

 • કુદરતી રંગો જેવા કે હળદર, કુંકું વગેરેનો ઉપયોગ કરો.
 • મૂળ આકૃતિના હોવાથી ચોક્કસ રંગોળી બનાવવું માટે રંગોળીનું કાગળ પર ડ્રાફ્ટ બનાવો.

આ રીતે, તમે વિવિધ તહેવારો પર ભવ્ય અને આકર્ષક રંગોળી બનાવી શકશો.

તહેવારો ની રંગોળી શા માટે બનાવામાં આવે છે ?

 1. ધાર્મિક મહત્વ: વિવિધ તહેવારો પર રંગોળી બનાવવાનું મુખ્ય કારણ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોનો ભાગ બનવું છે.
 2. સ્વાગત અને શુભકામનાઓ: રંગોળી અમુક તહેવારો પર દેવી-દેવતાઓનું સ્વાગત કરવા અથવા શુભકામનાઓ અર્પાવવા માટે બનાવવામાં આવે છે.
 3. સામાજિક એકતા: તહેવારો પર રંગોળી બનાવવું લોકોને એકબીજા સાથે જોડવાનું કાર્ય કરે છે.
 4. કલાનું પ્રગતિ: રંગોળી બનાવવું એવી કલા છે જેનાં માધ્યમથી વ્યક્તિની સાર્થકતા અને ક્રિએટિવિટીની વિકાસના થાય છે.
 5. પર્યાવરણ સંવારણ: કુદરતી રંગોનો ઉપયોગ કરવાથી પર્યાવરણમાં પણ યોગદાન આપવું શકાય છે.
 6. મનોરંજન: રંગોળી બનાવવું માટે લોકો મળીને આનંદો અનુભવવા માટે પણ એ એક સારો માધ્યમ છે.

આ બધા કારણોની બનાવટની રીતે, રંગોળી ભારતીય સંસ્કૃતિનો એવો અવિભાજ્ય ભાગ બની ગયો છે જે લોકોનું મન, આત્મા અને કલાની સાર્થકતાનું વિકાસ કરે છે.

આનંદ, ભક્તિ, અને સામાજિક એકતાની ભાવના ઉકેરવા માટે રંગોળી એવું અનિવાર્ય અંગ છે કે તે હવે ભારતીય તહેવારોના અવિભાજ્ય ભાગ તરીકે ગણાયું જાય છે. આનંદ અને ભક્તિની યાત્રાનો આ અદ્વિતીય માધ્યમ છે, જેનાંમાં રંગ, કળા, અને તહેવારોની સંકેતિકતાનું સમન્વય છે.

To make a special rangoli for festivals, you’ll first need to gather colored powders and some chalk. Don’t forget to add candles or small lamps if you like. Start by cleaning the area where the rangoli will go. A clean surface will make your colors pop more.

Use the chalk to sketch a design on the ground. The design could be anything from a simple circle or flower to something special like a star or a diya shape, depending on which festival you’re celebrating. Once the outline is ready, choose bright and happy colors like red, blue, yellow, and green. These colors will make your rangoli look vibrant and festive.

Now take one color at a time and start filling in the shapes you’ve drawn with chalk. It’s important to spread the color evenly within the lines for a neat look. After all the shapes are filled in, you can use darker colors to outline the shapes, which will make your design stand out more.

If you want to add some extra flair, place some small lamps or candles around your rangoli, especially if the festival is celebrated in the evening like Diwali. You can also add small shapes like stars, dots, or flowers around your main design to make it look fuller and more intricate.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *