Monday, 15 April, 2024

Tari Murti Re Che Jo Lyrics in Gujarati

140 Views
Share :
Tari Murti Re Che Jo Lyrics in Gujarati

Tari Murti Re Che Jo Lyrics in Gujarati

140 Views

તારી મુર્તિ રે, છે જો નેણુંનો શણગાર;
નેણુંનો શણગાર, મારા હૈડા કેરો હાર
તારી મુર્તિ રે, છે…

મોહન તારી મુર્તિ જોઈને, ભૂલી છું તન ભાન;
નીરખતાં નજરામાં થઈ છું, ગજરામાં ગુલતાન
તારી મુર્તિ રે, છે…

માથે ઝીણી પાઘ મનોહર, સુંદર શ્યામ શરીર;
નથી રહેતી તારૂં રૂપ નિહાળી, વ્રજનારીને ધીર
તારી મુર્તિ રે, છે…

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *