Tuesday, 16 July, 2024

વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે

189 Views
Share :
વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે

વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે

189 Views

વૈષ્ણવ નથી થયો તું રે, શીદ ગુમાનમાં ઘૂમે
હરિજન નથી થયો તું રે, શીદ ગુમાનમાં ઘૂમે … વૈષ્ણવ

હરિજન જોઇ હૈયું નવ હરખે, દ્રવે ન હરિગુણ ગાતાં,
કામ ધામ ચટકી નથી પટકી, ક્રોધે લોચન રાતાં … વૈષ્ણવ

તુજ સંગે કોઇ વૈષ્ણવ થાયે, તો તું વૈષ્ણવ સાચો,
તારા સંગનો રંગ ન લાગે, ત્યાં લગી તું કાચો … વૈષ્ણવ

પરદુઃખ દેખી હૃદે ન દાઝે, પરનિંદા નથી ડરતો,
વ્હાલ નથી વિઠ્ઠલશું સાચું, હઠે ન હું હું કરતો … વૈષ્ણવ

પરોપકારે પ્રીત ન તુજને, સ્વાર્થ છુટ્યો છે નહિ,
કહેણી તેવી રહેણી ન મળે, ક્યાં લખ્યું એમ કહેણી … વૈષ્ણવ

ભજવાની રુચિ નથી મન નિશ્ચે, નથી હરિનો વિશ્વાસ,
જગત તણી આશા છે જ્યાં લગી, જગત ગુરુ, તું દાસ … વૈષ્ણવ

મન તણો ગુરૂ મન કરશે તો, સાચી વસ્તુ જડશે,
‘દયા’ દુઃખ કે સુખ માન પણ સાચું કહેવું પડશે … વૈષ્ણવ

– દયારામ

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *