Friday, 14 June, 2024

વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય

301 Views
Share :
વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય

વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય

301 Views

ઊંચા ઊંચા બંગલા બંધાવો
એમાં કાચની બારીઓ મેલાવો
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

કિશનભાઈ મારે મનડાંના મીઠા
એના દાદાને દરબારમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

કિશનભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના કાકાને કચેરીમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

કિશનભાઈ મારે મનડાનાં મીઠાં
એના મામાને મહોલાતુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

કિશનભાઈ મારે મનડાંના મીઠાં
એના વીરાને વાડિયુંમાં દીઠા
કે વીરો મારો ઝગમગ થાય

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *