Saturday, 13 April, 2024

વિષ્ણુ ચાલીસા

187 Views
Share :
વિષ્ણુ ચાલીસા

વિષ્ણુ ચાલીસા

187 Views

( દોહરો )

વિષ્ણુ સુનિયે વિનય સેવકકી ચિત લાય
કીરત કુછ વણૅન કરું દીજૈ જ્ઞાન બતાય

( ચોપાઈ )

નમો વિષ્ણુ ભગવાન ખરારી કષ્ટ નશાવન અખિલ બિહારી
પ્રબલ જગતમેં શક્તિ તુમ્હારી ત્રિભુવન ફૈલ રહી ઉજયારી

સુદંર રૂપ મનોહર સુરત સરલ સ્વભાવ મોહની મુરત
તન પર પીતાંબર અતિ સોહત બૈજન્મતીમાલા મનમોહત

શંખ ચક્ર કર ગદા બિરાજે દેખત દેત્ય અસુર દલ ભાજે
સત્ય ધર્મ મદ લોભ ન ગાજે કામ ક્રોધ મદ લોભ ન છાજે

સંત ભક્ત સજ્જન મનરંજન દનુજ અસુર દુષ્ટન દલ ગંજન
સુખ ઉપજાય કષ્ટ સબ ભંજન દોષ મિટાય કરત જન સજ્જન

પાપ કાટ ભવ સિન્ધુ ઉતારણ કષ્ટ નાશકર ભક્ત ઉબારણ
કરત અનેક રૂપ પ્રભુ ધારણ કેવલ આપ ભક્તિ કે કારણ

ધરણિ ધેનુ બન તુમહિ પુકારા તબ તુમ રૂપ રામ કા ધારા
ભારત ઉતાર અસુર દલ મારા રાવણ આદિક કો સંહારા

આપ વરાહ રૂપ બનાયા હિરણ્યાક્ષ કો માર ગિરાયા
ધર મત્સ્ય તન સિન્ધુ બનાયા ચૌદહ રતનનકો નિકલાયા

અમિલખ અસુરન દ્રંદ મચાયા રૂપ મોહિની આપ દિખાયા
દેવનકો અમૃત પાન કરાયા અસુરનકો છબિસે બહલાયા

કૂમૅ રૂપ ધરીને સિન્ધુ મઝાયા મન્દ્રાચલ ગિરિ તુરંત ઉઠાયા
શંકરકા તુમ ફન્દ છુડાયા ભસ્માસુરકો રૂપ દિખાયા

વેદનકો જબ અસુર ડુબાયા કરો પ્રબન્ધ ઉન્હેં ઢુઢવાયા
મોહિત બનકર ખલહિ નચાયા ઉસહી કરસે ભસ્મ કરાયા

અસુર જંલધર અતિ બલદાઈ શંકરસે ઉન કીન્હ લડાઈ
હાર પાર શિવ સકલ બનાઈ કીન સતીસે છલ ખલ જાઈ

સુમિરન કીન તુમ્હે શિવરાની બતલાઈ સબ વિપત કહાની
તબ તુમ બને મુનીશવર જ્ઞાની વૃન્દાકી સબ સુરતિ ભુલાની

દેખત તીન દનુજ શૈતાની વૃન્દા આય તુમ્હે લપટાની
હો સ્પશૅ ધમૅ ક્ષતિ માની હના અસુર ઉર શિવ શૈતાની

તુમને ધુરૂ પ્રહલાદ ઉબારે હિરણાકુશ આદિક ખલ મારે
ગણિકા ઔર અજામિલ તારે બહુત ભક્ત ભવસિન્ધુ ઉતારે

હરહુ સકલ સંતાપ હમારે કૃપા કરહુ હરિ સિરજન હારે
દેખહુ મૈ નિત દરશ તુમ્હારે દીનબન્ધુ ભકતન હિત કારે

ચહત આપકા સેવક દશૅન કરહુ દયા અપની મધુસૂદન
જાનુ નહીં યોગ્ય જપ પૂજન હોય યજ્ઞ સ્તુતિ અનુમોદન

શીલદયા સન્તોષ સુલક્ષણ વિદિત નહીં વ્રતબોધ વિલક્ષણ
કરહુ આપકા કિસ વિધિ પૂજન કુમતિ વિલોક હોત દુઃખ ભીષણ

કરહુ પ્રણામ કૌન વિધિસુમિરણ કૌન ભાતિ મૈ કરહુ સમપણૅ
સુર મુનિ કરત સદા સિવકાઈ હષિત રહત પરમ ગતિ પાઈ

દીન દુખિન પર સદા સહાઈ નિજ જન જાન લેવા અપનાઈ
પાપ દોષ સંતાપ નશાઓ ભવ બંધનસે મુક્ત કરાઓ

સુત સમ્પત્તિ દે સુખ ઉપજાઓ નિજ ચરનનકા દાસ બનાઓ
નિગમ સદાયે વિનય ચુનાવૈ પઢૈ સુનૈ જો જન સુખ પાવે

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *