Friday, 14 June, 2024

હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે…

502 Views
Share :
હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે...

હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે…

502 Views

હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે

સજી સોળ રે શણગાર મેલી દિવડા કેરી હાર

માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે

સકળની લઈ માંડવી માથે ઘુમતી મોરી માત

ચુંદલડીમાં ચમકે ગાજે રૂપલે મઢી રાત

જોગ માયાને અંગ ગયો નીતરી ઉમંગ

રમે જોગણીઓ સંગ માએ પાથર્યો

પરકાશ ચૌદ લોકમાં રે

હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે

ચારે જુગનો ચુડલો માને સોળ કળાનો પાઘ

અંબાના અણસારા વિના હાલે નહી પાન

હે માના રૂપની નહીં જોડ, માને ગરબા કેરી હોડ

માને રમવાના બહુ કોડ

માએ ગરબો ચગાવ્યો ચાચર ચોકમાં રે

હે માએ ગરબો કોરાવ્યો ગગન ગોખમાં રે 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *