Tuesday, 5 March, 2024

Kanji Tari Maa Kese Pan Ame Kanudo Kesu Lyrics in Gujarati

138 Views
Share :
Kanji Tari Maa Kese Pan Ame Kanudo Kesu Lyrics in Gujarati

Kanji Tari Maa Kese Pan Ame Kanudo Kesu Lyrics in Gujarati

138 Views

કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે
એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે

માખણ ખાતાં નહોતું આવડતું મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે
મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે
માખણ ખાતાં નહોતું આવડતું મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે
મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે
ગોપીઓએ તારું ઘર ઘેરાણું જઈ ખુણામાં બેઠો રે
ગોપીઓએ તારું ઘર ઘેરાણું જઈ ખુણામાં બેઠો રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે

ઝુલણી પહેરતાં નહોતું આવડતું અમે તે દી’ પહેરાવતાં રે
અમે તે દી’ પહેરાવતાં રે
ઝુલણી પહેરતાં નહોતું આવડતું અમે તે દી’ પહેરાવતાં રે
અમે તે દી’ પહેરાવતાં રે
ભરવાડોની ગાળ્યું ખાતો અમે તે દિ’ છોડાવતાં રે
ભરવાડોની ગાળ્યું ખાતો અમે તે દિ’ છોડાવતાં રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
gujjuplanet.com

કાલો ઘેલો તારા માત-પિતાનો અમને શેના કોડ રે
અમને શેના કોડ રે
કાલો ઘેલો તારા માત-પિતાનો અમને શેના કોડ રે
અમને શેના કોડ રે
કરમ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણાં જોડાજોડ રે
કરમ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણાં જોડાજોડ રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે

ઘૂટણીયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે
બોલતો કાલું ઘેલું રે
ઘૂટણીયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે
બોલતો કાલું ઘેલું રે
ભલે મલ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં રેલું રે
ભલે મલ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં રેલું રે
એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે
કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *