Friday, 19 April, 2024

કેસરિયો સાફો Lyrics in Gujarati

180 Views
Share :
કેસરિયો સાફો Lyrics in Gujarati

કેસરિયો સાફો Lyrics in Gujarati

180 Views

કેસરિયો સાફો
બાંધીને જોને આજ
ઘોડી ચડે રે મારો વીરો

કેસરિયો સાફો
બાંધીને જોને આજ
ઘોડી ચડે રે મારો વીરો

ને ગુંથી વેણી
સજીને શણગાર
વાટ્યું જોવે રે એની હીર

દોરી રે દોરી જન્મોની બંધાય
દોરી રે દોરી જન્મોની બંધાય
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત

કેસરિયો સાફો
બાંધીને જોને આજ
ઘોડી ચડે રે મારો વીરો

ને ગુંથી વેણી
સજીને શણગાર
વાટ્યું જોવે રે એની હીર

ફૂલડેથી વધાવો જી
મંગળ કોઈ ગાવો જી
ઢોલીડા બોલાવો જી
શરણાયુ વગડાવો રે

અગ્નિના ફેરા કેવી મંગળ વેળા
પ્રેમનો ઉત્સવ જાણે લાગણીના મેળા

અગ્નિના ફેરા કેવી મંગળ વેળા
પ્રેમનો ઉત્સવ જાણે લાગણીના મેળા

કે સાત વચનમાં બંધાય મન મિત
કે સાત વચનમાં બંધાય મન મિત
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત

કેસરિયો સાફો
બાંધીને જોને આજ
ઘોડી ચડે રે મારો વીરો

ને ગુંથી વેણી
સજીને શણગાર
વાટ્યું જોવે રે એની હીર

ફૂલડેથી વધાવો જી
મંગળ કોઈ ગાવો જી
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત

ઢોલીડા બોલાવો જી
શરણાયુ વગડાવો રે
પૂરી થઈ રે આજ પ્રીત  

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *