Tuesday, 5 March, 2024

મતલબ ની મહોબ્બત Lyrics in Gujarati

2037 Views
Share :
મતલબ ની મહોબ્બત Lyrics in Gujarati

મતલબ ની મહોબ્બત Lyrics in Gujarati

2037 Views

હા મતલબ ની મહોબ્બત ભરખી ગઈ જીવી શું કરીએ
જેના માટે હું જીવતો એ નથી રહી જીવી શું કરીએ
હા હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી

હા હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી
હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી
આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી
હો આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી

હો જેને માની બેઠા હતા જિંદગી અમારી
એના માટે છોડી દીધી ખુશીઓ મેં સારી
જેને માની બેઠા હતા જિંદગી અમારી
એના માટે છોડી દીધી ખુશીઓ મેં સારી

એ ઝેર કરી કરી ગઈ આ જિંદગી અમારી
હા એ ઝેર કરી કરી ગઈ આ જિંદગી અમારી

હા તડપી તડપી ને ક્યાં સુધી રહેવું
એ બેરહેમી ને કહેવી શું લેવું
હા ભટકી ભટકી ને ક્યાં સુધી ભમવું
નથી કઈ ખમવું ના દર્દો ને નમવું

હા એને માની બેઠા હતા દેન પ્રભુ ની
એના માટે છોડી દીધી આદતો મજાની
એને માની બેઠા હતા દેન પ્રભુ ની
એના માટે છોડી દીધી આદતો મજાની

એ ઝેર કરી કરી ગઈ આ જિંદગી અમારી
હા એ ઝેર કરી કરી ગઈ આ જિંદગી અમારી

હો દર્દી દિલના દર્દ ના વેઠાતું
કોઈના હમજતું મન મરવાનું થાતું
હા હું મોતને કરું સાદ આવી લઈ જા તું
ઘણું સહી લીધું હવે ના સહેવાતું

હો જીવતે લાશ બનાવી ગયું કોઈ પોતાનું
રડી રડીને ક્યાં સુધી મારે જીવવાનું
જીવતે લાશ બનાવી ગયું કોઈ પોતાનું
રડી રડીને ક્યાં સુધી મારે જીવવાનું

હવે ઝેર જેવું લાગે જીવતર મજાનું
હા હવે ઝેર જેવું લાગે જીવતર મજાનું

હા મતલબ ની મહોબ્બત ભરખી ગઈ જીવી શું કરીએ
જેના માટે હું જીવતો એ નથી રહી જીવી શું કરીએ
હા હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી
હા હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી

હવે જીવવામાં પહેલા જેવી મજા રે નથી
આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી
આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી
હો આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી

હો આ દિલ તૂટ્યું છે દર્દ ની કોઈ દવા રે નથી

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *