Thursday, 30 May, 2024

પ્રભુજી મન માને જબ તાર

144 Views
Share :
પ્રભુજી મન માને જબ તાર

પ્રભુજી મન માને જબ તાર

144 Views

પ્રભુજી મન માને જબ તાર.

નદિયાં ગહિરે નાવ પુરાને,
અબ કૈસે ઊતરું પાર ? … પ્રભુજી મન માને.

વેદ પુરાનાં સબ કુછ દેખે,
અંત ન લાગે પાર … પ્રભુજી મન માને.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
નામ નિરંતર સાર … પ્રભુજી મન માને.

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *