Thursday, 30 May, 2024

રાખ સદા તવ ચરણે

163 Views
Share :
રાખ સદા તવ ચરણે

રાખ સદા તવ ચરણે

163 Views

રાખ સદા તવ ચરણે અમને,
રાખ સદા તવ ચરણે
મધુમય કમલ સમા તવ શરણે … રાખ સદા.

અમ તિમિરે તવ તેજ જગવજે,
અમ રુધિરે તવ રવ પેટવજે
અમ અંતરમાં તવ પદ ધરજે … રાખ સદા.

અગાધ એ આકાશ સમા તવ,
અમ ચૈતન્ય બનાવ મહાર્ણવ,
અમને આપ સકળ તવ વૈભવ … રાખ સદા.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *