Tuesday, 18 June, 2024

Ram tell Sumantra to return Ayodhya

68 Views
Share :
Ram tell Sumantra to return Ayodhya

Ram tell Sumantra to return Ayodhya

68 Views

राम सुमंत्र को अयोध्या लौटने के लिए कहते है
 
सखा समुझि अस परिहरि मोहु । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥
कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा ॥१॥
 
सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥२॥
 
हृदयँ दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा । लै रथु जाहु राम कें साथा ॥३॥
 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी । संसय सकल सँकोच निबेरी ॥४॥
 
(दोहा)   
नृप अस कहेउ गोसाईँ जस कहइ करौं बलि सोइ ।
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ ९४ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *