Monday, 24 June, 2024

વરણાગી વાલમ Lyrics in Gujarati

624 Views
Share :
વરણાગી વાલમ Lyrics in Gujarati

વરણાગી વાલમ Lyrics in Gujarati

624 Views

એ હે વરણાગી વાલમ
ઓ હો વરણાગી વાલમ

વરણાગી વાલમ આવોને
વાટુ જોવે મારી આંખલડી
એ હે મુખલડું બતાવોને
વાટુ જોવે મારી આંખલડી

હો આવીને લઈજાવ મને તમારી સંગાથે
સૂનું સૂનું લાગે મને વાટેને ગાટે
આવીને લઈજાવ મને તમારી સંગાથે
સૂનું સૂનું લાગે મને વાટેને ગાટે
વરણાગી વાલમ
વરણાગી વાલમ આવોને
વાટુ જોવે મારી આંખલડી
હો વાટુ જોવે રે મારી આંખલડી

હો રોઝ રોઝ વાલમ તમે આવું કા કરો છો
મળવા બોલાવો છો ને મોડા રે પડો છો
હો મનના મોનીલા ઓ મોંનભેર રહેજો
આમ રે સતાવી મને દુઃખ ના દહેજો

હો મુખડું જોઈ તમારું રાજી અમે થાતા
અમને મુકીને તમે ક્યાંય ના જાતા
મુખડું જોઈ તમારું રાજી અમે થાતા
અમને મુકીને જો જો ક્યાંય ના જાતા
વરણાગી વાલમ
વરણાગી વાલમ આવોને
વાટુ જોવે મારી આંખલડી
હો વાટુ જોવે રે મારી આંખલડી

હો ખરા તડકામાં તમે મીઠુંડો છાયો
મારે બનવું છે તમારો પડછાયો
હો હાથ ઝાલીને મારે ચાલવું છે સાથે
આયખું વિતાવવું છે તમારી સંગાથે

હો તારા તે ઘરના મારે ભરવા છે પોણી
ત્યારે પુરી થાશે આ ભવની કહાની
તારા તે ઘરના મારે ભરવા છે પોણી
ત્યારે પુરી થાશે આ ભવની કહાની
વરણાગી વાલમ
વરણાગી વાલમ આવોને
વાટુ જોવે મારી આંખલડી
હો વાટુ જોવે રે મારી આંખલડી

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *