Wednesday, 24 July, 2024

Vishwamitra introduce Ram-Laxman to Janak

94 Views
Share :
Vishwamitra introduce Ram-Laxman to Janak

Vishwamitra introduce Ram-Laxman to Janak

94 Views

विश्वामित्र महाराजा जनक को राम-लक्ष्मण का परिचय देते है
 
(चौपाई)
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥१॥
 
सहज बिरागरुप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥
ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥
 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥
कह मुनि बिहसि कहेहु नृप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥३॥
 
ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ॥
रघुकुल मनि दसरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पठाए ॥४॥
 
(दोहा)
रामु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल धाम ।
मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥

 

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *