Monday, 24 June, 2024

મેલડી ચાલીસા

427 Views
Share :
મેલડી ચાલીસા

મેલડી ચાલીસા

427 Views

શ્રી મેલડી માતાયૈ નમઃ
શારદ માતા કી કૃપાયશે કરત રહત ગુણગાન
દિલસે ભજત જો મેલડી રોજ કરે ગુલગાન
મેલડી માત દયા ગુણ સાગર
તીનહુ લોક ભયે હૈ ઉજાગર
હૈ સુમીરન જો પરમ વિશ્રામા
તાકો જગમેં હૈ મેલડી નામા
અખિલેશ્ર્વરી મહિષાસુર મારા
શુભ નિશુંભ અસુર સંહારા
વિશ્ર્વેશ્ર્વરી તુમ વિશ્ર્વરૂપા હો
કાયમ જગપે તુમ્હારી કૃપા હોય
કલિયુગમે તેરોહી સહારો
બાય ગ્રહો ભવસાગર તારો
હે જગજગની વિશ્ર્વવિધાતા
સુમિરનસે મનકો મિલે શાતા
રૂપ શતાક્ષી તુમને હૈ ધારા
ભકતોકો ભવસાગર તારા
દીન દુખી ભકતોકા સહારા
નયન બહત સદા અમૃતધારા
રક્તબીજ કા રૂધિરપાન કીન્હા
ચંડિકાકો મદદ તુમ દીન્હા
જય પરમેશ્ર્વરી જય મહાકાળી
સબહી દેવીસે આપ નિરાલી
બ્રહ્માજી ને કીન્હી જબ સ્તુતિ
પ્રકટ હુઈ તબ મહામાયા શક્તિ
શક્તિ ને બ્રહ્માકો ઉગારા
મોહિત કરી મધુકૈટભ મારા
સ્વાહા સ્વધા ષટકાર તુમ્હી હો
અકાર ઉકાર મકાર તુમ્હી હો
નિત્ય સ્વરૂપા જગતકો ધારા
પ્રગટ ભઈ વિવિધ પ્રકારા
સંધ્યા સાવિત્રી પરમ જગજનની
સજૅન વિસજૅન હૈ તેરી કરની
પાલન કતૉ ઔર વિધાતા
કલ્પકે બાદ કરતાં હૈ વિનાશા
મહાવિધા મહામેધા તુમ હો
મહા સ્તુતિ મહામોહા તુમ હો
સત્ ઔર અસત્ મેં તેરા નિવાસા
આપહી ઉત્પત્તિ આપ વિનાશા
શિવ વિષ્ણુ ને શરીર જો ધારા
વેદને નેતિ નેતિ કહ પુકારા
અટ્ટહાસ્ય આકાશ ગજાવે ઔ
મેરૂ પવૅતકો ભી ધ્રુજાવે
દેવન તેજ શક્તિ રૂપ લીન્હા
દેવતાઓકો અભયપદ દીન્હા
જય જય સિહવાહિની ભવાની
લીલા તૈરી નહીં કોઈ જાની
ચિક્ષુર મહાહનુ ઔ અમીશોકા
બાષ્કલ ભીદીપાલ ગયે યમલોકા
મહિષાસુર ને મહિષ રૂપ ધારા
કરનાર લગા સીગોસે પ્રહારા
સિંહ બના હાથી રૂપ ધારા
કરન લગા ફિર માકો પ્રહારા
માને ડરકે સોચે કહાં જાઉં?
કૌન રૂપ ધરુ કહૉ છુપાઉ?
જીવ લિહે મહિષાસુર ભાગા
માને ભી પીછા કર લાગા
બચનેકા મિલ ગયા ઉપાય
ચમૅ કુડમે જાઈ છુપાઈ
હાથ ધસે ઔર મૈલ નિકાલા
પ્રકટ ભઈ મેલડી વિકરાલા
કુડમે જાઈ અસુર નિકાલા
મેલડી નામ હુવા હૈ તુમ્હારા
સત્વ રજો વ તમો ગુણી માતા
બ્રહ્મા વિષ્ણુ ભી ના ન પાતા
આશ્રય તુમ જગત અંશ ભૂતા
શિવદૂતીકે બંને શિવદૂતા
અષ્ટમી નવમ ચૌદશકો જો સમરે
કભી વો ભક્ત દરિદ્રસે ના મરે
પશુ ઔ પુષ્પસે પૂજન કરહી મૈ
ઉસ ભકતકે સબ દુઃખ હરહી
યુદ્ર ચરિત્ર સુને જો હમારા
તાકે દુશ્મન કરું સંહારા
ઉસકો કભી કોઈ શસ્ત્ર ન કાપે
ભક્ત મેરા જો મેરા જપ જાપે
સ્મરણ કરે ઈસી વકત ભચાઉ
ફાંસીસે ભી આઝાદી દિલાઉ
ધમૅ સભર રહે કાયૅ હંમેશા
ભક્તિ મેં બીતે જીવન શેષા
નૌકા ભી તુમ તુમ્હી કિનારો
સહાય કરો ભવસાગર તારો
મેલડી ચાલીસા કી જો કરે સ્તુતિ
બળવંત મદદ કરે શિવદૂતી
જો યહ ચાલીસા નો પાઠ કરે જો નિત
મેલડી માની કૃપા કરે ઉસકા જીવન પુનિત
શ્રી મેલડી માં ની જય

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *