Tuesday, 16 July, 2024

મેરો બેડો લગાજ્યો પાર

207 Views
Share :
મેરો બેડો લગાજ્યો પાર

મેરો બેડો લગાજ્યો પાર

207 Views

પ્રભુજી મૈં અરજ કરું છું
મેરો બેડો લગાજ્યો પાર.

ઈન ભવમેં દુઃખ બહુ પાયો
સંસા – શોક – નિવાર.
અષ્ટ કરમ કી તલબ લગી હૈ
દૂર કરો દુઃખ-ભાર … મેરો બેડો.

યોં સંસાર સબ બહ્યો જાત હૈ
લખ ચૌરાસી રી ધાર.
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર
આવાગમન નિવાર … મેરો બેડો.

– મીરાંબાઈ

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *