Monday, 22 July, 2024

સાચા હમદર્દ* એક સાઢુભાઇ એ

203 Views
Share :
સાચા હમદર્દ*    એક સાઢુભાઇ એ

સાચા હમદર્દ* એક સાઢુભાઇ એ

203 Views

સાચા હમદર્દ*

એક સાઢુભાઇ એ બીજા સાઢુભાઇ ને કહ્યું..
બપોરે બે વાગ્યે વાસણ સાફ કરવા…
કારણ કે, ટાંકી નું પાણી ગરમ હોય તો ચીકાશ તરત નીકળી જાય છે…

😃🤣😛

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *