Wednesday, 24 July, 2024

Sachu Bolone Mara Shyam Lyrics in Gujarati

636 Views
Share :
Sachu Bolone Mara Shyam Lyrics in Gujarati

Sachu Bolone Mara Shyam Lyrics in Gujarati

636 Views

સાંચુ બોલો રે હે મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
સાંચુ બોલો રે હે મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
જુઠડા ન બોલો હે મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી

હે એવી કઈ રે એ રાણી એ તમને ભોળવીયા ને હો ભોળવીયા ને હો
વળી કઈ રે વળી કઈ રે હે મળી તે કામણગારી
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
સાંચુ બોલો ને મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી

હે આવી રાણી રે હે રાધા એ અમને ભોળવીયા ને હો ભોળવીયા ને હો
ઓલી કુબજા ઓલી કુબજા હે મળીતે કામણગારી
મોરલી રે વાળા મારા કાનજી
સાચું બોલોને હે મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી

હે એવા તમારે હે કારણીયે મેં તો ઘરબાર મેલ્યા હો ઘરબાર મેલ્યા હો
વળી છોડ્યો વળી છોડ્યો સઘળો સંસાર
મોરલી રે વાળા મારા કાનજી
સાંચુ બોલોને હે મારા શ્યામ રે કાનુડા
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
મોરલીરે વાળા મારા કાનજી
gujjuplanet.com

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *