Saturday, 20 April, 2024

મધર ટેરેસા ના સુવિચાર

89 Views
Share :
mother teresa

મધર ટેરેસા ના સુવિચાર

89 Views

સૌથી ભયંકર ગરીબી એ એકલતા છે, અને અપ્રિય હોવાની લાગણી છે.

સરળ રીતે જીવો જેથી અન્ય લોકો સરળ રીતે જીવી શકે.

જીવન એક ગીત છે, તેને ગાઓ. જીવન એક સંઘર્ષ છે, તેને સ્વીકારો.

તમે જાણો છો તેના કરતાં તમે મહાન છો.

હું લખનાર ભગવાનના હાથમાં એક નાનકડી પેન્સિલ છું, જે વિશ્વને પ્રેમ પત્ર મોકલી રહ્યો છે.

જીવન એક તક છે, તેનો લાભ લો. જીવન સુંદરતા છે, તેની પ્રશંસા કરો. જીવન એક સ્વપ્ન છે, તેને સાકાર કરો.

આનંદ એ પ્રેમની જાળ છે જેમાં તમે આત્માઓને પકડી શકો છો.

હું તે કરી શકું છું જે તમે કરી શકતા નથી, તમે તે કરી શકો છો જે હું કરી શકતો નથી; સાથે મળીને આપણે મહાન વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ.

બ્રેડની ભૂખ કરતાં પ્રેમની ભૂખ દૂર કરવી વધુ મુશ્કેલ છે.

Share :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *